Descans

Un cop els infants s’han rentat les mans i la cara, van sols/es al seu llit. Aquests estan a nivell de terra, reduint el risc de caigudes i proporcionant seguretat i autonomia als infants, sense necessitat de l’adult.