Etapes

La nostra llar té una capacitat de 123 places repartides en 9 grups:

L’espai “Niu”, que acull dos grups de 4 a 12 mesos amb un màxim de 8 infants a cada grup (16 places).Aquest espai està dividit en tres àrees principals: zona d’activitats amb un ampli espai de moviment i joc lliure, així com espai per menjar i zona d’higiene amb canviador i pica; biberoneria amb nevera, microones i una pica; i zona de descans amb 10 bressols. Aquesta zona també té accés directe a un pati exterior, espai delimitat i d’ús exclusiu per als infants del “Niu” amb terra entarimat i gespa artificial.En aquesta etapa ens basem sobretot en el moviment lliure, potenciant així l’autonomia i el desenvolupament psicomotriu de cada bebé.

L’espai “Tribu”, que acull tres grups de 13 a 24 mesos amb un màxim de 13 infants a cada grup (39 places)

I l’espai “Casa”, que acull tres grups de 25 a 36 mesos amb un màxim de 20 infants a cada grup (60 places). Són espais molt amplis amb llum natural, zona d’higiene amb escales, canviador, lavabos i pica; i llit montessori.

L’ambient està preparat per tal que l’infant pugui aprendre a triar, prendre decisions i realitzar activitats que potencien la seva concentració i aprenentatge.
Tots els materials estan al seu abast, de manera que siguin ells qui triïn segons els seus interessos i inquietuds. No volem mantenir a l’infant ocupat o entretingut, sino oferir-li reptes cognitius, motrius, afectius, socials i personals que potenciïn el seu desenvolupament.

Com a escola activa que som, creiem que l’infant és el protagonista del seu aprenentatge i per aquest motiu creem i presentem propostes que fan possible que coneguin els objectes, les persones i el seu entorn mitjançant la manipulació, la descoberta i l’experimentació.

També aproximem a l’infant al seu entorn social, cultural i natural, mitjançant petites sortides, excursions, visites i participació en activitats culturals.

Donem prioritat al joc, la manipulació i l’experimentació en totes les activitats que proposem, ja que d’aquesta manera afavorim la participació, observació, curiositat, espontaneïtat, automonia, iniciativa i creativitat dels infants; a la vegada que potenciem el seu desenvolupament cognitiu i la memòria i el descobriment com a eines d’aprenentatge.

El joc espontani i la creativitat són vitals