El joc espontani i la creativitat són vitals

Projecte educatiu

En aquesta etapa ens basem sobretot en el moviment lliure, potenciant així l’autonomia i el desenvolupament psicomotriu de cada bebé.

Descarregui aquí el nostre projecte educatiu en PDF