Què ens diferencia?

Horari:

Si hi ha una cosa que ens diferencia de la resta, és el nostre horari. A la Tribu de Cris tenim horaris flexibles durant tots els dies de l’any (excepte festius), oferint així el nostre servei d’escola bressol de dilluns a divendres de 7:30h a 20h; i la possibilitat de venir esporàdicament o per dies/hores, adquirint paquests d’hores.

BLW, BLISS i triturats:

L’equip educatiu de la nostra escoleta ens hem format en alimentació complementària (AC), per ser coneixedores de com i quan els infants estan preparats per iniciar-la i quines mesures hem de prendre per ajudar-los a gaudir dels aliments i de les seves textures i olors.

Racó de lactància i llet materna:

La nostra escoleta disposa d’un racó de lactància on les mares que ho desitgin poden donar pit dins l’horari lectiu i/o lliurar-nos llet materna perquè puguin conciliar la vida laboral amb la LME.

Anglès:

A La Tribu de Cris ens plantegem l’educació dels infants des d’una vessant globalitzadora. Creiem que els idiomes són el futur i, per aquest motiu, a partir de l’any oferim la possibilitat d’exposar-los a la llengua anglesa a través del mètode de La Martina Kids&Us.

Aquest mètode d’aprenentatge es basa en el procés natural d’adquisició de la llengua materna. Un procés infalible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani. Sense restriccions, amb situacions i contextos adaptats a la seva edat.

Material i mobiliari:

El nostre principal interès és crear espais i ambients amb materials naturals, de fusta y ecofriendly per a que els/les nens/es experimentin, explorin i descobreixin les seves capacitats davant les diferents propostes.

Apego:

A La Tribu de Cris treballem per proporcionar seguretat, consol, protecció i sobretot amor  als/les nostres petits/es.

Període d’adaptació/ acolliment:

Durant les primeres setmanes del curs, i sempre que les famílies poden, en tenen ganes i/o ho necessiten, poden acompanyar els seus fills/es durant el matí.

Relació família- escola:

Creiem que la relació família-escoleta és bàsica i primordial per a una millor i major adaptació de l’infant. Per aquest motiu, otorguem a les nostres famílies un paper protagonista i oferim canals propers i diaris de comunicació i feedback: lliurament de fotos via Whatsapp durant la jornada lectiva, agenda, comunicació directa a les entrades i sortides, circulars informatives, entrevistes, reunions i jornades familiars.