Acollida

Per tal de facilitar la conciliació familiar-laboral posem a la vostra disposició el servei d’acollida matinal (previ a l’inici de les classes), des de les 7:30h fins a les 9h, durant tots els dies de l’any.

Aquest servei està pensat tant per a les famílies que entren a treballar molt d’hora i necessiten que el/la seu/va fill/a estigui atès/a mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i de joc; com per aquelles famílies que ho necessiten de manera puntual i/o esporàdica.